Geluid

RUD Zeeland houdt toezicht op geluidsvoorschriften waar u zich aan moet houden. Hieronder enkele veel voorkomende vragen over geluid.

Hoeveel geluid mag mijn bedrijf maken?

In uw vergunning en/of in het Activiteitenbesluit milieubeheer artikel 2.17 staat hoeveel geluid uw bedrijf mag maken.

Wilt u meer geluid maken?

Organiseert u een keer een activiteit met muziek waarbij u niet kan voldoen aan de gestelde geluidsvoorschriften? Dan kunt u een melding doen voor het overschrijden van de standaard geluidsnormen. Dit staat bekend als de 12-dagenregeling. Deze mogelijkheid bestaat ook voor andere inrichtingen dan horeca, sport- en recreatie-inrichtingen. Bijvoorbeeld voor het geven van een personeelsfeest of het houden van een ‘open dag’.

Een aantal van deze 12 dagen kan jaarlijks worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Deze zogenaamde ‘collectieve dagen’ zijn niet vrij te kiezen en gelden voor iedereen. Na aftrek van de collectieve dagen blijft nog een aantal ‘vrije keuzedagen’ voor incidentele festiviteiten over.

Wilt u gebruik maken van de 12-dagen regeling (ontheffing), dan moet u dit ten minste 14 dagen vóór de aanvang van de festiviteit of activiteit melden bij de gemeente. Dit kan via de website van de betreffende bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan in de ontheffing wel nadere regels stellen over hoeveel geluid u maximaal mag maken en tot hoe laat u ontheffing krijgt.

Uitgelicht

Zoeken