Geluidsoverlast

Horeca, evenementen, industrie, maar ook airco’s of treinverkeer veroorzaken geluid en trillingen. Soms leidt dit tot overlast, wat natuurlijk niet de bedoeling is. Daarom zijn er regels voor geluid, bijvoorbeeld hoeveel geluid er gemaakt mag worden door bedrijven, bij evenementen en door horeca.

Ondernemers moeten zich aan deze regels houden. RUD Zeeland ziet er op toe dat de regels worden nageleefd. Aan welke regels ondernemers zich moeten houden, leest u op de pagina ondernemers / geluid.

Wat te doen bij overlast

Als u overlast ervaart, zijn er een aantal mogelijkheden:

 1. Als de veroorzaker niet weet dat u overlast ervaart, zal er gewoonlijk niets veranderen. De meest effectieve oplossing is om met de veroorzaker in gesprek te gaan en mogelijk samen te zoeken naar een oplossing. In veel gevallen kunnen goede afspraken worden gemaakt.
   
 2. Komt u er samen met de veroorzaker niet uit of weet u niet wie de veroorzaker is, houdt u dan gedurende een periode een registratie (logboek) bij. Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk informatie verzamelt, zoals:
 • de naam en het adres van de veroorzaker
 • het soort geluid en uit welke richting het komt
 • hoe laat het begon en hoe laat het stopte
 • wat de mogelijke oorzaak is

3.  Als de situatie tot acute overlast leidt, kunt u contact opnemen met de milieuklachtenlijn via telefoonnummer: 0118-412323. 

4.  Als de situatie een minder urgent karakter heeft, maar u wilt het wel melden, dan kunt u dit doen door:

 • het sturen van een email naar milieumeldpunt@rud-zeeland.nl
 • het invullen van het digitaal formulier milieuklachten
  Vermeldt zoveel mogelijk informatie zoals de aard van de klacht, de locatie, datum, tijdstip en uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

Uitgelicht

Zoeken