Verleende vergunningen

Om de omgeving leefbaar en het milieu schoon en veilig te houden, heeft de overheid verschillende wet- en regelgeving opgesteld. Vergunningen verleend door de provincie Zeeland vindt u hieronder. Voor informatie over verleende gemeentelijke vergunningen verwijzen we naar de betreffende gemeente.

 • Bodembeschikkingen

  Bent u van plan een bodemsanering uit te voeren of handelingen te verrichten waarmee een bepaalde bodemverontreiniging wordt verminderd of verplaatst? Heeft u een bodembeschikking nodig. Hieronder vindt u een overzicht van de bodembeschikkingen, gesorteerd op adres.

 • Omgevingsvergunningen en meldingen Activiteitenbesluit Provinciale bedrijven

  Wilt u een bedrijf starten of uw bedrijf uitbreiding? Dan heeft u vergunning of melding nodig. Hieronder vindt u een overzicht van de verleende omgevingsvergunningen en de geaccepteerde meldingen Activiteitenbesluit, gesorteerd per bedrijf.

 • TUG ontheffingen

  Wilt u buiten een luchthaven opstijgen of landen met een luchtvaartuig? Dan heeft u een TUG ontheffing nodig. Hieronder vindt u een overzicht van de tijdelijke en generieke TUG ontheffingen, gesorteerd op adres.

 • Ontbrandingstoestemmingen

  Wilt u als bedrijf of burger vuurwerk afsteken buiten de jaarwisseling? Dan heeft u een ontbrandingstoestemming nodig of moet er een melding worden gedaan. Hieronder vindt u een overzicht van de ontbrandingstoestemmingen/meldingen, gesorteerd op adres.

 • Ontgrondingsvergunningen

  Iedereen die de bodem gaat afgraven, heeft een ontgrondingsvergunning nodig. Hieronder vindt u een overzicht van de ontgrondingsvergunningen, gesorteerd op plaats.

 • Bodemenergiesystemen

 • Raamsaneringsplannen

Uitgelicht

Zoeken