Ontbrandingstoestemming vuurwerk

Wilt u vuurwerk tot ontbranding brengen tijdens een evenement? Dan moet er een gespecialiseerd vuurwerkbedrijf ingeschakeld worden. Deze bedrijven zijn in het bezit van een toepassingsvergunning en mogen het hele jaar door vuurwerk afsteken. Alleen deze bedrijven mogen bij de provincie een ontbrandingstoestemming aanvragen of een ontbrandingsmelding indienen.

De provincie Zeeland heeft de behandeling hiervan overgedragen aan RUD Zeeland.

 

Wanneer een aanvraag ontbrandingstoestemming indienen? 

Een aanvraag ontbrandingstoestemming wordt ingediend voor een vuurwerkevenement met professioneel vuurwerk: meer dan 200 kg consumentenvuurwerk, meer dan 20 kg pyrotechnische artikelen voor theatergebruik of een combinatie daarvan.

 

Termijn van indienen?

De aanvraag moet minimaal 14 weken voor de datum van het evenement door ons zijn ontvangen. Bij uitzondering kan van deze termijn worden afgeweken.
De periode van 14 weken bestaat uit 8 weken voor de behandeling van de aanvraag, gevolgd door 6 weken bezwaartermijn.
Tijdens de behandeling van de aanvraag wordt de gemeente waar het vuurwerk wordt afgestoken gevraagd om een “verklaring van geen bedenkingen”.

De Veiligheidsregio Zeeland wordt om advies gevraagd over de brandveiligheid op de locatie. Afhankelijk van de locatie wordt de Koninklijke Luchtmacht of de Luchtverkeersleiding Nederland geïnformeerd of om advies gevraagd.

 

Andere vergunningen nodig? 
Mogelijk zijn voor het evenement nog andere vergunningen nodig, zoals een evenementenvergunning van de gemeente of een vergunning volgens de Wet Natuurbescherming van de provincie.

Het is raadzaam om vooraf via onderstaande link de kaart met Natura 2000 gebieden te controleren of de gekozen locatie in, of nabij, een beschermd natuurgebied ligt. 

 

Regelgeving
Vuurwerkbesluit

Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk 

  

Meer informatie

https://kaarten.zeeland.nl/map/natura2000

Uitgelicht

Zoeken