Ontbrandingsmelding vuurwerk

Wilt u vuurwerk tot ontbranding brengen tijdens een evenement? Dan moet er een gespecialiseerd vuurwerkbedrijf ingeschakeld worden. Deze bedrijven zijn in het bezit van een toepassingsvergunning en mogen het hele jaar door vuurwerk afsteken. Alleen deze bedrijven mogen bij de provincie een ontbrandingstoestemming aanvragen of een ontbrandingsmelding indienen.

De provincie Zeeland heeft de behandeling hiervan overgedragen aan RUD Zeeland.

 

Wanneer een ontbrandingsmelding indienen?

Een ontbrandingsmelding wordt ingediend voor een vuurwerkevenement met consumentenvuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik of een combinatie van beide.

 

Voor pyrotechnische artikelen voor theatergebruik geldt een maximum hoeveelheid van 20 kg en voor consumentenvuurwerk 200 kg. Een combinatie van beide categorieën is mogelijk tot een maximum van 220 kg. Daarvan mag het aandeel pyrotechnische artikelen voor theatergebruik maximaal 20 kg bedragen.

 

 

Termijn van indienen?

Een ontbandingsmelding moet ten minste twee weken voor de datum van het ontsteken van het vuurwerk door RUD Zeeland zijn ontvangen. Zodra de ontbrandingsmelding getoetst is, krijgt de indiener bericht of de melding voldoet aan de voorwaarden van het Vuurwerkbesluit.

 

 

Andere vergunningen nodig?

Mogelijk zijn voor het evenement nog andere vergunningen nodig, zoals een evenementenvergunning van de gemeente of een vergunning volgens de Wet Natuurbescherming van de provincie.

Het is raadzaam om vooraf via onderstaande link de kaart met Natura 2000 gebieden te controleren of de gekozen locatie niet in, of nabij, een beschermd natuurgebied ligt. 

 

 

Regelgeving
Vuurwerkbesluit

Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk 

 

 

Meer informatie

https://kaarten.zeeland.nl/map/natura2000

 

 

Uitgelicht

Zoeken