Omgevingsvergunning of Melding milieubeheer?

Wanneer u een bedrijf start of uw bedrijf uitbreidt, kan dat invloed hebben op de omgeving. U krijgt dan te maken met milieuregels, bijvoorbeeld op het gebied van geluid, afvalstoffen, lucht en bodem. Mogelijk moet u een melding milieubeheer doen of een omgevingsvergunning aanvragen. Dit hangt af van de mate waarin uw bedrijf het milieu belast. U checkt dit via het Online Omgevingsloket.

 

Er zijn drie type bedrijven:

 

 1. U hoeft geen melding milieubeheer te doen en u hoeft geen omgevingsvergunning op de activiteit milieu aan te vragen
  Uw bedrijf belast het milieu niet of weinig (licht regime). U moet zich wel houden aan de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Bedrijven die onder deze categorie vallen zijn onder andere kantoren, banken, diverse zorginstellingen, huisartsen en peuterspeelzalen.
   
 2. U moet een melding milieubeheer doen  
  Uw bedrijf belast het milieu aanzienlijk. Uw bedrijf valt onder het Activiteitenbesluit. U moet uw bedrijfsactiviteiten melden via de melding milieubeheer. Dit doet u bij het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf. Bedrijven die onder deze categorie vallen zijn onder andere bedrijven uit de metaalelektro-industrie, tandheelkundige laboratoria, zeefdrukkerijen en autoherstelbedrijven.


  Een melding milieubeheer dient u in via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). RUD Zeeland beoordeelt uw melding. Door gebruik te maken van AIM krijgt u een op maat gesneden pakket met regels uit het Activiteitenbesluit die voor uw bedrijf van belang zijn. Dit pakket wordt opgesteld aan de hand van de door u ingevulde vragenboom in deze module. Ook krijgt u een toelichting en een checklist waarmee u kunt controleren of uw bedrijf aan de regels van het Activiteitenbesluit voldoet.
   
 3. U heeft een omgevingsvergunning milieu nodig  
  Uw bedrijf belast het milieu omvangrijk. U hebt een omgevingsvergunning op de activiteit milieu nodig. De vergunning bevat regels en voorschriften die gevaarlijke situaties en milieuschade voorkomen of beperken.


  Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het omgevingsloket (OLO). Hier levert u alle benodigde papieren zoals bouwtekeningen en eventuele rapporten (bodem, geluid) digitaal aan.

  Als er binnen uw bedrijf of bedrijfsvoering iets verandert, kan het zijn dat deze verandering niet in overeenstemming is met uw vergunning. Afhankelijk van de nadelige gevolgen voor het milieu moet u de verandering melden of een wijzigingsvergunning aanvragen. 

     D.  IPPC bedrijf  

          Gaat het om een IPPC-bedrijf en wilt u weten welke BBT (Best Beschikbare Technieken) van toepassing zijn? Via onderstaande link vindt u de IPPC tool. Met de applicatie beoordeelt u per van toepassing zijnde BREF (Bat REFeference documents) of de maatregelen uit die BREF gelden voor uw bedrijf. Vervolgens geeft u aan hoe u invulling geeft aan de betreffende maatregel en of die invulling een wijziging is ten opzichte van de vigerende vergunning. De applicatie leidt u aan de hand van vragen stapsgewijs door de verschillende BREF's en de maatregelen uit de BREF's.

 IPPC Tool https://www.odijsselland.nl/content/uploads/2021/02/ippc-tool-aanvraag-omgevingsvergunning1.xlsx

De ingevulde tool voegt u als bijlage toe bij de vergunningaanvraag. Het gebruik van tool is niet verplicht, maar biedt veel voordelen en versnelt de beoordeling va uw aanvraag.

 

Behandeling van uw aanvraag of melding

Nadat u een melding heeft ingediend via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) of een aanvraag heeft gedaan voor een omgevingsvergunning milieu via het omgevingsloket (OLO), wordt uw melding/aanvraag behandeld door RUD Zeeland. RUD Zeeland verzorgt deze taken namens de 13 Zeeuwse gemeenten, het waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland.

 

RUD Zeeland houdt met u contact over uw melding of aanvraag.

Uitgelicht

Zoeken