Zwemwatercontrole

RUD Zeeland houdt toezicht op uitvoering van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz). De Whvbz is van toepassing als u bedrijfsmatig een bepaalde badinrichting of zwemgelegenheid heeft.

Toezicht op badinrichtingen en zwemgelegenheden

De RUD Zeeland houdt toezicht op uitvoering van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz). Dit in opdracht van de provincie Zeeland. De Whvbz is van toepassing als u bedrijfsmatig een badinrichting of zwemgelegenheid heeft met een bassin groter dan 2 m² èn dieper dan 0,5 m èn onder één van onderstaande categorieën valt:


•    zwemgelegenheden in open water
•    openbare zwembaden
•    sauna's
•    hotelzwembaden
•    campingbaden
•    therapeutische baden in onder andere ziekenhuizen
•    peuterbaden (in woonwijken en parken)
 

Jaarlijkse controle

Indien u van plan bent om een badinrichting of zwemgelegenheid bedrijfsmatig te beginnen, dan bent u verplicht om provincie Zeeland daarvan op de hoogte te stellen. Na kennisgeving wordt uw bedrijf jaarlijks gecontroleerd op de eisen van de Whvbz. Indien uw badinrichting of zwemgelegenheid niet voldoet aan de Whvbz zal RUD Zeeland namens de provincie Zeeland handhavend optreden. In zo'n geval wordt uw bedrijf in de gelegenheid gesteld om de overtreding zo spoedig mogelijk te beëindigen.

 

Melden van bijzonderheden door uw bedrijf

Indien de legionellabacterie is aangetroffen in het zwemwatersysteem van uw bedrijf, dient u dit direct te melden bij RUD Zeeland. Ook bijzonderheden zoals calamiteiten, technische storingen, tijdelijke sluiting en ongevallen met letsel moet u direct melden bij RUD Zeeland. Tijdens kantooruren via 0115 74 51 00 en buiten kantooruren via 0118 41 23 23.


Legionellabesmetting in zwembadwater

Bij vaststelling van een concentratie van honderd of meer kve (kolonievormende eenheden) legionellabacteriën per liter op één van de geïnventariseerde risicolocaties, moet de houder van een bad- of zweminrichting onmiddellijk RUD Zeeland in kennis stellen. Deze melding is van groot belang om de gezondheidsrisico's voor de bezoeker goed in te kunnen schatten en adequate maatregelen te kunnen treffen. Daarnaast moet de houder maatregelen treffen om te voorkomen dat de zwembadbezoekers een legionellabesmetting oplopen. Dit kan betekenen dat de bad- of zweminrichting tijdelijk (geheel of gedeeltelijk) gesloten moet worden voor het publiek. Ook kunnen technische aanpassingen (in bijvoorbeeld het leidingwerk), aanpassingen in het desinfecteringssysteem of nader onderzoek noodzakelijk zijn. De houder legt deze maatregelen voor aan de RUD Zeeland.
 

Melden van legionellabesmetting

U bent verplicht om de legionellabesmetting telefonisch te melden bij RUD Zeeland via het telefoonnummer 0115 74 51 00 of 0118 41 23 23 (buiten kantooruren). In geval van legionellabesmetting van het leidingwater moet u dit tevens melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

 


Vragen

Mocht u vragen hebben met betrekking tot zwemwater, bel dan tijdens kantooruren met RUD Zeeland op 0115 74 51 00. Ook e-mailen is mogelijk.

Uitgelicht

Zoeken