Vuurwerkcontrole

RUD Zeeland is verantwoordelijk voor toezicht op naleving van het Vuurwerkbesluit bij vuurwerkevenementen.

RUD Zeeland houdt toezicht op de naleving van het Vuurwerkbesluit bij vuurwerkevenementen.

 

Vuurwerkevenementen in de provincie Zeeland

Jaarlijks worden er in de provincie Zeeland zo'n vijfentwintig vuurwerkevenementen georganiseerd. Het gaat daarbij vooral om braderieën, kermissen, haven- en mosselfeesten. Voor zulke evenementen verleent RUD Zeeland toestemming en houdt zij toezicht tijdens het evenement. Onder het toezicht valt ook de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Vuurwerk mag bij evenementen uitsluitend worden afgestoken door gespecialiseerde bedrijven die een landelijk werkende toepassingsvergunning hebben. Het type vuurwerk en de hoeveelheid bepaalt of naast de toepassingsvergunning ook een ontbrandingstoestemming nodig is of dat kan worden volstaan met een ontbrandingsmelding.

 

Samenwerking

Bij toezicht op vuurwerkevenementen is een goede samenwerking met andere overheden en instanties erg belangrijk. De controleurs van RUD Zeeland werken samen met de Veiligheidsregio Zeeland (brandweer), de gemeente en politie. Bij een vuurwerkevenement op of aan het water zijn ook Rijkswaterstaat, de waterpolitie en de vaarwegbeheerder betrokken.

 

Volgen van het vervoer van vuurwerk

Het vervoerstraject van een vuurwerkartikel wordt op landelijk niveau digitaal geregistreerd en gevolgd vanaf het moment dat het bij onze landgrens arriveert. Dit kan vuurwerk in een zeecontainer zijn dat per schip in de haven aankomt of vuurwerk dat met een vrachtwagen de grens passeert. Het professionele vuurwerk wordt opgeslagen in bewaarplaatsen in Duitsland en België. Alle vuurwerkartikelen moeten worden geregistreerd, mede om te voorkomen dat deze in het illegale circuit verdwijnen.

 

Controle op locatie evenement

Bij aankomst op locatie van het evenement wordt gecontroleerd of alle vooraf opgegeven artikelen aanwezig zijn en of deze volgens de regels zijn vervoerd. Vuurwerkartikelen zijn tijdens transport altijd los van elkaar verpakt en mogen pas op locatie met elkaar worden verbonden. Daarna volgt de opbouw. Dit kost veel tijd omdat het nauwkeurig moet gebeuren. Het eindresultaat is de vuurwerkshow.
Na de opbouw volgt een nieuwe controle waarbij wordt gelet op de veiligheidsafstand tussen het vuurwerk en het publiek, de afzetting van het terrein en de bewaking. Ook de weersomstandigheden vormen een belangrijk element. Bij een windsnelheid van 9 m/s of meer mag geen vuurwerk worden afgestoken. Hetzelfde geldt bij (naderend) onweer. De inspecteurs van RUD Zeeland hebben speciale apparatuur om windsnelheid en afstanden te kunnen meten.

 

Nacontrole

Tijdens het afsteken blijven de inspecteurs op veilige afstand en wordt gekeken of alles goed verloopt en of er geen ongewenste effecten optreden. Samen met de medewerkers van het vuurwerkbedrijf controleren zij na afloop nog één keer of alle vuurwerkartikelen daadwerkelijk zijn afgegaan. Ook daarbij is voorzichtigheid geboden want een 'weigeraar' kan alsnog afgaan.

 

Contact

Wilt u een vuurwerkevenement organiseren of heeft u andere vragen over vuurwerk dan kunt u contact opnemen met de vuurwerkcoördinator van de RUD Zeeland via vuurwerk@rud-zeeland.nl.

 

Uitgelicht

Zoeken