Informatie plaatsen reclame-uitingen

RUD Zeeland houdt toezicht op de naleving van regels over het plaatsen van (bouw)borden, vlaggen en andere reclame-uitingen buiten de bebouwde kom met uitzondering van bedrijventerreinen. Deze regels staan in de Landschapsverordening Zeeland.

Aanprijzen van uw agrarische streekproducten

Tijdens het groeiseizoen worden vaak streekproducten te koop aangeboden aan huis of langs de kant van de weg. Het aanprijzen van uw producten kan door het plaatsen van borden. Let op: er zijn wel spelregels om rekening mee te houden.

De spelregels staan verwoord in de Omgevingsverordening Zeeland (LSV). Deze verordening van de provincie Zeeland is in het leven geroepen om de kwaliteit van het kenmerkende Zeeuwse landschap te beschermen. Het betreft een verbod op (bouw)borden, vlaggen en andere (reclame)uitingen, maar er zijn ook vrijstellingen in opgenomen. De LSV is van toepassing buiten de bebouwde kom, met uitzondering van bedrijventerreinen. Binnen de bebouwde kom gelden de regels van de betreffende gemeente.

Vrijstellingen

In artikel 3 van de verordening zijn vrijstellingen opgenomen. U kunt permanente informatieborden plaatsen en tijdelijke borden voor de verkoop van agrarische streekproducten, bijvoorbeeld aardbeien, bessenjam, uien, kaas en ijs. U mag maximaal twee borden plaatsen bij het verkooppunt of op het agrarisch bouwblok. Een derde bord mag u plaatsen binnen een straal van een kilometer vanaf uw bedrijf binnen de gemeentegrens van het bedrijf. Dit bord mag geen bedrijfsreclame bevatten. Daarnaast mag de maximale afmeting van het bord 1,5 vierkante meter zijn. De hoogte mag maximaal 2,50 meter boven het maaiveld zijn en het bord mag niet zijn verlicht. Vanzelfsprekend bent u verplicht aan de eigenaar van de grond toestemming te vragen om een bord te plaatsen. Langs wegen is dat de wegbeheerder: Rijkswaterstaat, waterschap of de provincie. Daarbij speelt verkeersveiligheid een belangrijke rol en is daarom de provinciale Wegenverordening van kracht. Dit betekent dat u een ontheffing moet aanvragen voor verwijsborden aan de weg naar een bepaalde locatie.

Contact

Heeft u vragen, dan kunt u die stellen via lsv@rud-zeeland.nl of kijk op www.zeeland.nl.

 

 

Uitgelicht

Zoeken