Informatie handhaving provinciale inrichtingen

Op 15 mei 2012 hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland de "Gedragsregel openbaarheid handhavingsinformatie" vastgesteld. Deze gedragsregel schrijft voor dat handhavingsinformatie van bedrijven waarvoor provincie Zeeland bevoegd gezag is, wordt gepubliceerd op de provinciale website.

Omdat toezicht en handhaving door provincie Zeeland is ondergebracht bij RUD Zeeland, heeft de provincie ons verzocht om publicatie van handhavingsinformatie op de website van RUD Zeeland, te verzorgen.

Met plaatsen en maandelijks actualiseren van de overzichten met handhavingsinformatie, wordt zoveel als mogelijk is voldaan aan de gedragsregel.

Het overzicht met klachten betreft ruwe data en geeft geen inzicht over of er sprake is van een overtreding.

Overzicht Handhavingsacties - Peildatum 23-11-2021

 

Uitgelicht

Zoeken