Handhavingsinformatie provinciale inrichtingen

Op 15 mei 2012 hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland de "Gedragsregel openbaarheid handhavingsinformatie" vastgesteld. Deze gedragsregel schrijft voor dat handhavingsinformatie van bedrijven waarvoor provincie Zeeland bevoegd gezag is, wordt gepubliceerd op de provinciale website.

Omdat toezicht en handhaving door provincie Zeeland is ondergebracht bij RUD Zeeland, heeft de provincie ons verzocht om publicatie van handhavingsinformatie op de website van RUD Zeeland, te verzorgen.

Met plaatsen en maandelijks actualiseren van de overzichten met handhavingsinformatie, wordt zoveel als mogelijk is voldaan aan de gedragsregel.

Het overzicht met klachten betreft ruwe data en geeft geen inzicht over of er sprake is van een overtreding.

Overzicht uitgevoerde controles tot 3 december 2018 

Overzicht klachten tot 1 mei 2018

Handhaving uitvoering programma 2017 - 2019

Overzicht uitgevoerde controles 2017

Overzicht klachten 2017

overzicht uitgevoerde controles 2016

Van Citters Beheer formele waarschuwing 31 oktober 2017

Van Citters Beheer last onder dwangsom 20 juni 2017

Van Citters Beheer last onder dwangsom gewijzigd  13 september 2016

Van Citters Beheer last onder dwangsom 25 april 2016

overzicht klachten 2016

Uitgelicht

Zoeken