BRZO inspecties

In Zeeland zijn ongeveer 20 risicovolle bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. Voor deze bedrijven gelden de regels van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). Zij worden daar jaarlijks op gecontroleerd.

BRZO en RIE4 inspecties

In Zeeland zijn ongeveer 20 risicovolle bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. Voor deze bedrijven gelden de regels van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). De DCMR in Schiedam is verantwoordelijk voor de milieuvergunningverlening, het toezicht en handhaven bij alle risicovolle industriële bedrijven (Brzo) en de grotere chemiebedrijven (RIE4) in Zeeland.

 

In de regio Zeeland bevinden Brzo en RIE4 bedrijven zich in de volgende gemeenten.

 

Brzo

 

Goes

 • BISON international B.V. Distributiecentrum

 

Hulst

 • Transportbedrijf Tieleman

 

Middelburg

 • Eastman Chemical Middelburg B.V.

 

Terneuzen

 • Air Liquide B.V.
 • Cargill B.V.
 • Dow Benelux B.V.
 • ICL IP B.V.
 • Indaver IWS (Industrial Waste Services) B.V.
 • Maschem B.V.
 • Oil Tanking Terneuzen B.V.
 • Rosier Nederland B.V.
 • Terneuzen Powder Technologie B.V.
 • Vlaeynatie B.V.
 • Yara Sluiskil B.V.

 

Vlissingen

 • Verbrugge Scaldia Terminals B.V.
 • Arkema Vlissingen B.V.
 • Thermphos International B.V. / Van Citters Beheer / Demolition Services
 • Vesta Terminal Flushing B.V.
 • Vopak Terminal Vlissingen B.V.
 • Zeeland Refinery B.V.

 

RIE4

 

Terneuzen

 • Feralco Nederland B.V.

 

Vlissingen

 • Invista Polyester B.V.

 

Voor vragen over deze bedrijven kunt u contact opnemen met de DCMR, telefoon 010 246 80 00. Milieuoverlast van of een incident bij deze bedrijven kunt u melden via 0888 333 555 of  https://www.dcmr.nl/milieumeldingen.

 

Controles

De controles bij de Brzo bedrijven worden uitgevoerd door een team van gespecialiseerde inspecteurs van de DCMR, Veiligheidsregio Zeeland, Inspectie Sociale zaken en Werkgelegenheid (de voormalige arbeidsinspectie) en Rijkswaterstaat. Samenvattingen van Brzo-inspecties kunt u vinden op de website van Brzo+. In de samenvattingen staat wat er bij het bedrijf gecontroleerd is en wat de resultaten zijn. Op de website Brzo+  staat ook informatie over het Brzo, welke inspectiediensten samenwerken en welke bedrijven hieronder vallen.

Uitgelicht

Zoeken