Toezicht en handhaving

 • Milieucontrole

  RUD Zeeland controleert bedrijven op naleving van milieuregelgeving door het uitvoeren van inspecties. Waar nodig dwingen wij naleving af door het opleggen van sancties.

 • Vuurwerkcontrole

  RUD Zeeland is verantwoordelijk voor toezicht op naleving van het Vuurwerkbesluit bij vuurwerkevenementen.

 • Afvaldumper

 • Asbest

  RUD Zeeland houdt vanaf 1 juli 2019 toezicht op het verwijderen van asbest door bedrijven.

 • Veilig zwemwater

  RUD Zeeland controleert of het zwemwater veilig is tijdens het zwemseizoen van 1 mei tot 1 oktober. Binnen provincie Zeeland zijn dit 55 zwemwaterlocaties.


 • Zwemwatercontrole

  RUD Zeeland houdt toezicht op uitvoering van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz). De Whvbz is van toepassing als u bedrijfsmatig een bepaalde badinrichting of zwemgelegenheid heeft.

 • BRZO inspecties

  In Zeeland zijn ongeveer 20 risicovolle bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. Voor deze bedrijven gelden de regels van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). Zij worden daar jaarlijks op gecontroleerd.

 • Informatie plaatsen reclame-uitingen

  RUD Zeeland houdt toezicht op de naleving van regels over het plaatsen van (bouw)borden, vlaggen en andere reclame-uitingen buiten de bebouwde kom met uitzondering van bedrijventerreinen. Deze regels staan in de Landschapsverordening Zeeland.

 • Handhavingsinformatie provinciale inrichtingen

 • Jaarverslag vuurwerk 2017 RUD-Zeeland

  12 juni 2018, pdf, 353kB

Uitgelicht

Zoeken