TUG ontheffing

Het is in principe verboden om buiten een luchthaven op te stijgen of te landen met een luchtvaartuig. Bent u voornemens om opstijgen of landen met een luchtvaartuig vanaf een terrein dat geen luchthaven is? Dan heeft u hiervoor een TUG-ontheffing nodig. TUG staat voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik. Deze TUG-ontheffingen zijn bedoeld om incidenteel te starten en landen met bepaalde luchtvaartuigen op terreinen, niet zijnde luchthavens.

Er gelden een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor een TUG-ontheffing. Zo dient sprake te zijn van een bepaald soort luchtvaartuig en dient de aard van de start en landing en de gewenste start- en landingslocatie binnen het hiervoor geldende provinciaal beleid te passen. Verder dient de gewenste start- en landingslocatie aan rechtstreeks werkende wet- en regelgeving te voldoen.

De wettelijke bevoegdheid om TUG-ontheffing al dan niet te verlenen is door de Provincie Zeeland gemandateerd aan de RUD Zeeland. Daarom kunt u om een TUG-ontheffing te verkrijgen een aanvraag indienen bij de RUD Zeeland. Let erop dat u het aanvraagformulier voorziet van een duidelijke plattegrondtekening van de start- en landingslocatie, het formulier uitprint en ondertekent. U kunt de aanvraag per post toezenden aan RUD Zeeland, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen.

 

Ontheffing aanvragen

Formulier aanvraag TUG ontheffing

luchtvaartkaart

Contact

Voor vragen rondom het aanvragen van een TUG-ontheffing kunt u contact opnemen met RUD Zeeland op nummer 0115-745100 of per e-mail.


Regelgeving

Wet luchtvaart
Besluit burgerluchthavens
Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen
Beleidsregels TUG
Wijziging beleidsregels TUG 22 juli 2014

Uitgelicht

Zoeken