Formulier ongewone voorvallen

Op basis van artikel 17.2 lid 1 van de Wet milieubeheer dient degene die een inrichting drijft, waarin zich een voorval, als bedoeld in artikel 17.1, voordoet of heeft voorgedaan, dat voorval zo spoedig mogelijk te melden aan het bestuursorgaan dat bevoegd is een omgevingsvergunning voor een inrichting te verlenen, dan wel ingevolge artikel 8.41, tweede lid, onder a, het orgaan is waaraan de melding wordt gericht dan wel, in andere gevallen, aan burgemeester en wethouders.

Het onderstaande formulier kunt u gebruiken voor het indienen van een melding in het kader van artikel 17.2 lid 1 van de Wet milieubeheer.

Vragen

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Een telefoonnummer bestaat uit tien cijfers.
Een e-mailadres ziet er als volgt uit: jansen@provider.nl
Duurt het ongewoon voorval op tijdstip van melden nog voort (gevaar voor mens/milieu)
Externe hulpdiensten ingeschakeld

Uitgelicht

Zoeken