Bodem

Om bodemvervuiling tegen te gaan heeft de overheid wet- en regelgeving opgesteld. Op onderstaande pagina’s vindt u diverse informatie over deze bodemwetgeving.

 • Bodemsanering melden

 • Subsidie bodemsanering bedrijventerreinen aanvragen

  Als eigenaar of erfpachter kunt u in aanmerking komen voor een subsidie voor de sanering van de verontreinigde bodem van uw bedrijventerrein. U kunt de subsidie aanvragen bij RUD Zeeland. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.

 • Locaties bodemverontreiniging Zeeland

  In Zeeland zijn veel locaties waar de bodem verontreinigd is. Op deze locaties stonden veelal bedrijven. Door (voormalige) bedrijfsactiviteiten is de bodem mogelijk verontreinigd. Op deze pagina vindt u meer over locaties met bodemverontreiniging en informatie over (spoed)locaties.

 • Grondwateronttrekking vergunning aanvragen

  RUD Zeeland behandelt ook vergunningaanvragen voor het onttrekken van grondwater. Dat betekent dat de aanvraag voor deze vergunning bij ons moet worden ingediend. Op deze pagina vindt u meer informatie hierover.

 • Ontgrondingsvergunning

Uitgelicht

Zoeken