Vier milieu-inspecteurs handhavers milieuwetten

Afbeelding 1Wil jij bijdragen aan een schoon en veilig Zeeland?


Wij zoeken vier


milieu inspecteurs/ handhavers milieuwetten

Voor controles op naleving van milieuvoorschriften voor onder andere

lucht, geluid, water, bodem en asbest


voor 36 uur per week

vacaturenummer 09-19Wie zijn wij?

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland voert namens de Zeeuwse gemeenten, de provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu en natuur uit. Bij onze organisatie werken ongeveer 90 medewerkers die zorgen voor een bundeling van kennis en ervaring op het gebied van milieu.RUD Zeeland vervult haar taken professioneel, doelmatig en volgens landelijk vastgestelde kwaliteitseisen en dienstverleningsnormen. Wij werken continu aan het effectief organiseren van de taken en het verbeteren van de kwaliteit.


De afdeling Toezicht en Handhaving is verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de regels die moeten zorgen voor een schoon en veilig Zeeland. Waar nodig treden wij ook handhavend op. Wij houden toezicht op 10.000 bedrijven in de provincie Zeeland. Dit voeren wij uit aan de hand van een risicoanalyse en een vijfjaren planning. Op basis van de analyse worden bedrijven met een vaste frequentie gecontroleerd. Er zijn hiervoor Zeeuws brede kentallen geformuleerd. Deze worden in de komende jaren gemonitord en geëvalueerd.


Wat vragen wij van jou?

 • Als inspecteur controleer je bij bedrijven of ze voldoen aan de milieuregels, zoals die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer, de vergunning op grond van de Wabo en andere milieuwet- en regelgeving. 

 • Je bereidt de controles voor, voert deze uit en verwerkt de resultaten tot een rapportage en een brief aan het gecontroleerde bedrijf. Bij (herhaling van) overtredingen adviseer je samen met een juridisch collega over de te nemen vervolgstappen, zoals het opleggen van een dwangsom of strafrechtelijke vervolging. Je voert de controles veelal zelfstandig uit, soms samen met een collega van RUD Zeeland of een andere dienst (gemeente, Veiligheidsregio, Inspectie Leefomgeving en Transport, eventueel politie). 

 • Als inspecteur met het taakveld asbest beoordeel je asbest-inventarisatierapporten, geef je advies aan gemeenten, voer je controles uit en verwerk je de resultaten tot een rapportage en een brief aan het gecontroleerde bedrijf.

 • Daarnaast draai je beschikbaarheidsdiensten. Dit houdt in dat je gemiddeld om de 6 weken een week piket hebt. In die week worden klachten aan jou doorgegeven en ga je op onderzoek uit om te beoordelen of de klacht terecht is en of er wellicht regels worden overtreden
Functie-eisen

 • Je beschikt over een handhavers- en /of milieutechnische achtergrond op middelbaar of hoger niveau (mbo/hbo).

 • Een diploma Handhaver Milieuwetgeving (Hamil of gelijkwaardig) is nodig voor het goed kunnen uitvoeren van de taken. Als je dit diploma niet hebt, verwachten wij dat je bereid bent om een diploma te halen.

 • Je hebt bij voorkeur ervaring in het werkveld of de bereidheid je daarin te ontwikkelen.

 • Het is een pre wanneer je recente ervaring hebt met bestuursrechtelijk en strafrechtelijk optreden.

 • Je bent flexibel, klantgericht en oplossingsgericht.

 • Je bent vaardig in digitaal werken.

 • Je bent een enthousiaste teamspeler.

 • Je hebt inlevingsvermogen en handelt vanuit het maatschappelijk belang.

 • Je beschikt over een rijbewijs.


Wat bieden wij?

Een functie bij een relatief jonge organisatie, die nog volop in ontwikkeling is. Er heerst een informele sfeer en de lijnen tussen de medewerkers zijn kort. Wij bieden je de mogelijkheid om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken. Dat betekent dat de indeling van de werktijden en de plaats waar het bureauwerk verricht wordt grotendeels naar behoeven kunnen worden afgestemd op de persoonlijke situatie. Je krijgt een vergoeding voor woon-werkverkeer en een T-tag voor de Westerscheldetunnel.


Het functieniveau sluit aan op je werkervaring en diplomabezit. Sta je nog aan het begin van de carrièreladder in dit vakgebied dan bieden wij een salaris van minimaal € 2.700,92 bruto per maand. Ben je een ervaren handhaver in het vakgebied dan kan je salaris oplopen tot maximaal € 3.868,75 bruto per maand. Bovenop je bruto maandsalaris ontvang je een Individueel Keuzebudget van 22,37%. Werkenin deeltijd behoort tot de mogelijkhedenwaarbij een minimum van 24 uur per week gewenst is.


Contactinfo

Voor vragen over de functie kun je terecht bij

 • Marcel den Boer, team accounthouder op telefoonnummer 06-51200016 of via email: src="/Over_ons/Vacatures/Vier_milieu_inspecteurs_handhavers_milieuwetten.std?subobjectname=dsimg__1457c73e.png"mjk.denboer@rud-zeeland.nl.

 • Ary Goud, team accounthouder op telefoonnummer 06-51200385 of via email: a.goud@rud-zeeland.nl.


Solliciteren

Solliciteren op deze functies kan door het sturen van een brief en cv naar de personeelsadviseur van RUD Zeeland, Monique Allefs, op het mailadres m.allefs@rud-zeeland.nl. De eerste gespreksronden met de geselecteerde kandidaten vinden plaats op woensdag 11 en vrijdag 13 maart 2020. Je kunt tot en met vrijdag 6 maart 2020 solliciteren.Uitgelicht

Zoeken