Identiteit en missie

Identiteit

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland is een samenwerkingsverband van en voor de dertien Zeeuwse gemeenten, het waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland. Samen vormen zij de eigenaren van RUD Zeeland voor het gebied Zeeland.

Missie

De missie van RUD Zeeland luidt als volgt:

“RUD Zeeland voert namens de gemeenten, de provincie en het waterschap de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en natuur uit. RUD Zeeland werkt daardoor samen met gemeenten, de provincie en het waterschap aan een schone en veilige werk- en leefomgeving. Zij doet dit klantvriendelijk, professioneel, doelmatig en conform vastgelegde kwaliteitseisen en dienstverleningsnormen.”

Deze missie toont de verschillende belangrijke waarden waar RUD Zeeland voor staat. Ook komen de doelgroepen voor wie RUD Zeeland werkt, duidelijk naar voren, namelijk bedrijven, burgers, omgeving en de deelnemende partijen.

Uitgelicht

Zoeken