Inkoopvoorwaarden

Op deze pagina vindt u alle informatie over de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland) als aanbestedende dienst. Aanbesteden doet de omgevingsdienst als ze een levering of dienst nodig heeft.

De omgevingsdienst koopt deze levering of deze dienst in door middel van een Europese of Nationale aanbestedingsprocedure. Het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten is van toepassing. RUD Zeeland wijkt hier van af zoals omschreven in de annex Standaardafwijkingen RUD Zeeland op het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten.

Uitgelicht

Zoeken