asbesthoudend straalgrit

In de media is momenteel veel aandacht voor het feit dat er asbesthoudend straalgrit is geleverd door het bedrijf Sibelco/Eurogrit aan een groot aantal straalbedrijven.
Sibelco/Eurogrit heeft 5 oktober een brief verstuurd naar de afnemers van het straalgrit. In deze brief stelt het bedrijf hen in kennis van het feit dat dit straalgrit mogelijk vervuild is met asbestvezels.

Het gebruik van dit asbesthoudende straalgrit brengt risico’s met zich mee en de inspectieSZW adviseert daarover bedrijven als volgt:
1. De arbeidsplaats en of het mogelijke verspreidingsgebied worst-case benaderen/behandelen. Dat wil zeggen dat er, op basis van de voorinformatie (brief van Eurogrit) er vanuit moet worden gegaan dat asbest daadwerkelijk aanwezig is of is vrijgekomen (tot het tegendeel is aangetoond). Het verspreidingsgebied moet dan worden afgezet en of de ruimte waarbinnen met het grit is gewerkt moet worden afgeschermd/afgesloten onder de vermelding dat daar gevaar voor blootstelling aan asbest aanwezig is;
2. Conform artikel 4.54a moet vervolgens worden overgegaan tot het inventarisatie van de vermeende besmetting (aard en omvang bepalen) en moet de risicoklasse worden bepaald;
3. Voor zover uit de inventarisatie blijkt dat asbest is aangetroffen dit asbest conform de regelgeving (conform de risicoklasse) laten verwijderen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Ary Goud (a.goud@rud-zeeland.nl) of Marcel den Boer (mjk.denboer@rud-zeeland.nl)

Uitgelicht

Zoeken