Voortgang bodemsanering voormalige stortplaats Kanaalpolder Philippine

De bodemsanering van de voormalige stortplaats Kanaalpolder in Philippine heeft een volgende fase bereikt. In opdracht van provincie Zeeland heeft de omgevingsdienst RUD Zeeland het bodemsaneringsbedrijf Verhoeve Milieu en Water opdracht gegeven om de grondwatersanering uit te voeren.

Om het saneringproces te bevorderen wordt op dezelfde diepte lucht geïnjecteerd. Dat gebeurt met 43 zogenoemde biosparging filters. De filters zijn op afstand individueel aan te sturen. De aansturingsunits komen bovenop de voormalige stortplaats te staan.
Periodiek wordt het grondwater op en om de stortplaats bemonsterd en geanalyseerd. Dit gebeurt met behulp van een netwerk van peilbuizen. Deze fase van de grondwatersanering met in-situ saneringstechnieken duurt zes jaar.

Omgevingsdienst RUD voor een schoon en veilig Zeeland
Omgevingsdienst RUD Zeeland is de Regionale Uitvoeringsdienst die milieu- en veiligheidstaken uitvoert namens de Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland. RUD Zeeland heeft ongeveer 90 medewerkers en zij zorgen voor bundeling van kennis en ervaring op het gebied van (milieu-)omgevingsvergunningen, -toezicht en –handhaving. Dit geldt ook voor toezicht op groene wetten, bodemsanering, luchtvaart, vuurwerk en toezicht op zwembaden. RUD Zeeland is een van de 28 RUD’s in Nederland. Het kantoor is gevestigd in het stadskantoor van Terneuzen.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.rud-zeeland.nl of contact opnemen via de email info@rud-zeeland.nl of op nummer 0115 745100.

Uitgelicht

Zoeken