Ureumpriltoren Yara buiten gebruik gesteld

Omgevingsdienst RUD Zeeland heeft op 26 juli 2018 een controle uitgevoerd bij Yara Sluiskil en geconstateerd dat de ureumpriltoren buiten gebruik is gesteld. Hiermee heeft Yara voldaan aan de eerder opgelegde last onder dwangsom.

Op 29 mei heeft Omgevingsdienst RUD Zeeland - in opdracht van DCMR Milieudienst Rijnmond- namens de Provincie Zeeland een last onder dwangsom opgelegd aan Yara Sluiskil. De reden hiervoor was dat de ureumpriltoren van Yara nog in bedrijf was, terwijl deze installatie vanaf 1 mei stil had moeten liggen. De priltoren moest uiterlijk 25 juli buiten gebruik gesteld zijn, onder last van een dwangsom van € 1.000.000 per week tot een maximum van € 5.000.000.

 

Omgevingsdienst RUD voor een schoon en veilig Zeeland

Omgevingsdienst RUD Zeeland is de Regionale Uitvoeringsdienst die milieu- en veiligheidstaken uitvoert namens de Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland. RUD Zeeland voert in opdracht van de DCMR vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de BRZO-bedrijven uit.

Uitgelicht

Zoeken