RUD Zeeland aan de slag met de Milieu Navigator

RUD Zeeland voert milieutoezicht uit bij zo’n 9000 bedrijven. Soms zijn bedrijven nog niet bekend bij RUD Zeeland. Om te voorkomen dat te veel bedrijven onbekend zijn bij RUD Zeeland en geen toezicht krijgen, bezochten toezichthouders van RUD Zeeland willekeurig locaties in Zeeland op zoek naar mogelijk niet bekende milieurelevante bedrijven. Dit kost relatief veel tijd, terwijl het niet altijd onbekende bedrijven oplevert.

RUD Zeeland heeft daarom in de zomer 2018 de Milieu Navigator in gebruik genomen. De Milieu Navigator is ontwikkeld om onbekende bedrijven met een milieurisico digitaal op te sporen. De digitale opsporing vindt plaats achter het bureau, doordat bestanden met verschillende milieu-informatie afkomstig van verschillende partijen aan elkaar gekoppeld worden. De bestanden waarvan gebruik wordt gemaakt, zijn onder meer een uitdraai van de Kamer van Koophandel en het bedrijvenbestand van RUD Zeeland zelf.

Vervolgens komen uit de Milieu Navigator specifieke locaties naar voren waar mogelijk bedrijven zijn gevestigd die een bepaalde milieurelevantie hebben en nog niet bekend zijn bij RUD Zeeland. De toezichthouders bezoeken vervolgens deze specifieke locaties en zijn zo sneller op de hoogte of er een mogelijk onbekend milieubedrijf is gevestigd.

Op die manier zet RUD Zeeland een stap verder in risicogestuurd toezicht op bedrijven die nu nog niet in het vizier zijn.

schermafdruk milieu navigator

Uitgelicht

Zoeken