Last onder dwangsom Yara voor gebruik priltoren

Omgevingsdienst RUD Zeeland heeft – in opdracht van DCMR Milieudienst Rijnmond – namens de Provincie Zeeland een last onder dwangsom opgelegd aan Yara. De reden hiervoor is dat de ureumpriltoren van Yara Sluiskil nog steeds in bedrijf is, terwijl deze installatie vanaf 1 mei stil had moeten liggen. Als uiterlijk 25 juli 2018 de priltoren niet
buiten gebruik is, moet het bedrijf een bedrag van € 1.000.000 per week betalen tot een maximum van € 5.000.000.

In verband met de vertraging van de bouw van de nieuwe fabriek Ureum 8, heeft Yara in 2017 een gedoogverzoek ingediend. Op 21 december 2017 is besloten om tot 1 mei 2018 hogere emissies toe te staan. Deze uitstoot was gerelateerd aan het gebruik van de priltoren.

Handhaving
Na 1 mei bleek uit controle van RUD Zeeland dat de priltoren nog in gebruik is. Daarom is besloten een last onder dwangsom op te leggen waarbij Yara tot 25 juli 2018 de tijd krijgt om de overtreding op te heffen.

Omgevingsdienst RUD voor een schoon en veilig Zeeland
Omgevingsdienst RUD Zeeland is de Regionale Uitvoeringsdienst die milieu- en veiligheidstaken uitvoert namens de Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland. RUD Zeeland voert in opdracht van de DCMR vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de BRZO-bedrijven uit.

Uitgelicht

Zoeken