Groene handhavers houden extra toezicht op het Veerse Meer

In de zomerperiode houden de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) van de Omgevingsdienst RUD Zeeland extra toezicht op en rondom het Veerse Meer. Dit toezicht wordt gehouden in het kader van het Veerse Meer project, waarbij boa’s van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de gemeenten rondom het Veerse Meer, Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat, de politie en Omgevingsdienst RUD Zeeland samenwerken.

Illegaal feest stilgelegd

Dat het toezicht nodig is, bleek op zaterdag 28 juli, toen buitengewoon opsporingsambtenaren van de Omgevingsdienst RUD Zeeland een illegaal feest aantroffen op een terrein van Staatsbosbeheer aan de Kanaalweg Oostzijde in Veere. Het feestje, met luide muziek, een lichtshow en een groot vuur, vond plaats in het Natura2000-gebied Veerse Meer. Naast het feit dat een feest op deze locatie niet is toegestaan, zorgde het vuur in verband met de aanhoudende droogte voor een zeer ongewenste situatie. De boa’s hebben de feestgangers aangesproken en ervoor gezorgd dat het vuur onmiddellijk werd gedoofd en het feest beëindigd.

 

Omgevingsdienst RUD voor een schoon en veilig Zeeland

Omgevingsdienst RUD Zeeland is de Regionale Uitvoeringsdienst die milieu- en veiligheidstaken uitvoert namens de Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland. RUD Zeeland voert in opdracht van de DCMR vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de BRZO-bedrijven uit.

Uitgelicht

Zoeken