Extra toezicht kwetsbare gebieden Zeeland

Extra toezicht kwetsbare gebieden in Zeeland

RUD Zeeland zal vooral in de maanden juli, augustus en september extra toezicht houden op het betreden van gebieden waar de toegang verboden of beperkt is. De reden hiervoor is dat nog te vaak mensen deze gebieden betreden waardoor kwetsbare soorten zoals kustbroedvogels en zeehonden verstoord worden.

De zomerperiode komt er aan. Een periode waarin veel mensen een bezoek brengen aan de vele Zeeuwse Natura 2000-gebieden die onze provincie rijk is. Deze Natura 2000-gebieden herbergen een schat aan bijzondere dier- en plantensoorten. De Zeeuwse Natura 2000-gebieden in de Zuid-Westelijke Delta staan vooral bekend om zijn kwetsbare zoutvegetaties en drooggevallen zandplaten. Deze locaties herbergen veel kustbroedvogels zoals sterns, visdiefjes, scholeksters en kluten, maar ook locaties die als rustplaats fungeren voor de gewone en de grijze zeehonden. Om deze kwetsbare soorten extra te beschermen zijn verschillende gebieden aangewezen waar de toegang is verboden of beperkt.

In veel gevallen merken wij dat velen zich netjes aan deze regels houden, daar zijn wij dan ook erg blij mee. We komen het echter toch ook nog te vaak tegen dat mensen zich niet aan deze regels houden.

De komende periode (juli t/m september) zal de RUD-Zeeland dan ook extra aandacht geven aan het betreden van deze afgesloten gebieden. Dit betekent dat er extra surveillance momenten worden ingelast. Mocht u door onze inspecteurs worden betrapt binnen deze verboden gebieden dan kunt u een boete verwachten.

Op onderstaande afbeeldingen kunt u zien waar u wel en niet mag komen. Is deze informatie niet duidelijk genoeg? Kijk dan op onderstaande link voor gedetaileerdere informatie.

https://www.rwsnatura2000.nl/Gebieden/DW_Deltawateren/default.aspxAfbeelding 1Uitgelicht

Zoeken