Controle recreatie Veerse Meer

Verscherpte controle recreatie Veerse Meer

In, op en langs het Veerse Meer is het heerlijk toeven. Allerlei vormen van recreatie zijn mogelijk. Om het voor iedereen prettig te houden is het belangrijk dat er gehandhaafd wordt op de regels.

Daarom houden buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) deze zomer extra acties bij het Veerse Meer. Bij sommige overtredingen informeren we eerst de mensen voordat een proces-verbaal wordt opgemaakt, in andere gevallen krijgen de overtreders direct een boete.


Boten mogen gratis afmeren bij de verschillende steigers en aanlegplaatsen voor maximaal 24 uur. Wil men voor langere tijd aanleggen, dan kan iedereen terecht in een jachthaven. De BOA’s delen bij de controles flyers uit om mensen te wijzen op het belang van de 24-uursregeling. Na 24 uur komen ze terug om te controleren of iedereen plaats heeft gemaakt voor een ander. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt er geverbaliseerd en kan het zelfs zijn dat verwijdering van het vaartuig volgt. Ook die kosten komen voor rekening van de eigenaar.

Daarnaast is het zeker mogelijk om te barbecueën, maar open vuur direct op de grond is weer verboden. Ook voor andere overtredingen kunnen mensen een boete krijgen. Zo hopen we dat iedereen het gebied netjes houdt.

BOA’s van de omliggende gemeenten (Middelburg, Noord-Beveland, Veere en Goes), RUD Zeeland, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Het Zeeuwse Landschap, Sportvisserij Zuid-West Nederland, politie Zeeland-West Brabant, Landelijke Eenheid Waterpolitie, NVWA, Natuurmonumenten en waterschap Scheldestromen controleren op deze regels. Samen voeren ze verschillende surveillances en handhavingsacties uit. De handhavingsacties worden ondersteund door de Gebruikersraad Veerse Meer, een vertegenwoordiging van onder andere watersportverenigingen, jachthavens en de Recron.

Het waterschap stelt zijn speedboot De Stormvogel ter beschikking. De boot wordt ingezet voor de controles van de eilanden en auto’s worden ingezet voor de controles van de walsteigers.

Uitgelicht

Zoeken