Wijziging Vuurwerkbesluit

Vuurwerkbrillen, aansteeklonten en instructies verplicht

Het Vuurwerkbesluit wordt gewijzigd. De aanleiding is het rapport «Veiligheidsrisico’s jaarwisseling» van 1 december 2017 van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dat rapport bevat diverse aanbevelingen om de jaarwisseling veilig te laten verlopen. De informatieplicht, het verstrekken van afsteeklont en vuurwerkbrillen, geldt niet voor de verkoop van fop- en schertsvuurwerk.

De verkoopdagen voor consumentenvuurwerk vallen dit jaar op zaterdag 28, maandag 30 en dinsdag 31 december. Dus niet op zondag 29 december; op zondag mag nooit vuurwerk worden verkocht. Zelfs niet als het een aangewezen koopzondag is.

Vanaf dit jaar wordt de vuurwerkverkoper verplicht om bij de verkoop van vuurwerkartikelen een gratis veiligheidsbril en aansteeklonten te verstrekken. Veiligheidsbrillen, ook wel vuurwerkbrillen genoemd, zijn er in diverse uitvoeringen. De zijkanten van een vuurwerkbril zijn afgeschermd. De vuurwerkbril is bedoeld om ogen te beschermen tegen de impact van afgestoken consumentenvuurwerk. Tegen de impact van zwaar vuurwerk is een vuurwerkbril niet bestand. Het verstrekken van aansteeklonten moet het vroegtijdig afgaan van vuurwerkartikelen voorkomen.

Particulieren moeten tijdens de jaarwisseling op de juiste manier het gekochte consumentenvuurwerk kunnen afsteken. Het is dus noodzakelijk dat zij vooraf goed worden geïnformeerd. Met deze wijziging Vuurwerkbesluit wordt de vuurwerkverkoper verplicht om de klant bij aankoop van het vuurwerk duidelijke instructies te geven over het veilig afsteken van vuurwerk. Dat kan via schriftelijke of mondelinge instructies, of met online instructiefilmpjes.

Uitgelicht

Zoeken