Proces verbaal voor rapen eieren in natuurgebied

Proces-verbaal voor rapen eieren in natuurgebied

Inspecteurs van RUD Zeeland betrapten maandag 16 maart jl. twee personen op het rapen van eieren in een natuurgebied nabij de Philipsdam. Het rapen van eieren is niet toegestaan. Beide personen is proces-verbaal aangezegd en in overleg met het Openbaar Ministerie zijn de eieren vernietigd. In verband met de start van het broedseizoen houden de inspecteurs extra toezicht.

Uitgelicht

Zoeken