Toezicht op asbestverwijderingen door RUD Zeeland

Vanaf 1 juli 2019 voert RUD Zeeland ook toezicht uit op asbestverwijderingen door bedrijven.

In de keten van verwijdering tot verwerking van asbest ontstaan risico’s voor mens en milieu, zeker als er sprake is van illegale verwijdering en het niet conform de regels werken.

Daarom gelden er strenge regels voor asbestverwijdering. Zo moet bijvoorbeeld eerst een inventarisatie gemaakt worden en zijn er vergunningen nodig. Alleen personen en bedrijven die daartoe gecertificeerd zijn, mogen asbest bedrijfsmatig inventariseren en verwijderen.

Vanaf 1 juli 2019 houdt RUD Zeeland namens de gemeenten in Zeeland en provincie Zeeland (keten)toezicht op asbestverwijderingen door bedrijven.

Wij houden in het asbestverwijderingsproces toezicht op bepalingen die voortvloeien uit het Bouwbesluit 2012 en uit de Wet milieubeheer.

Heeft u vragen over asbest of ziet u een verdachte verwijdering bij u in de buurt, neem dan contact op met het asbestteam via asbest@rud-zeeland.nl.

 

Uitgelicht

Zoeken