Spoedlocaties bodemsanering


Informatie over saneringslocaties Zeeland goed vindbaar


Wie informatie zoekt over saneringslocaties, vindt deze eenvoudig op onze website. Wij geven op deze pagina informatie over zogeheten spoedlocaties. Dit zijn plekken waar bodemverontreiniging mogelijk een risico kan vormen voor mens, dier of plant. Deze locaties moeten spoedig gesaneerd of beheersbaar gemaakt worden. Via onze website kan iedereen in Zeeland nagaan of de grond in zijn/haar omgeving ernstig vervuild is.

In 2015 sloten provincies, waterschappen en gemeenten een convenant waarin ze afspraken alle spoedlocaties in beeld te brengen. Platform Follow the Money (een journalistieke beweging met als doel waarheidsvinding in dienst van de samenleving) publiceerde vorige maand de resultaten van haar landelijke onderzoek naar de vindbaarheid van deze spoedlocaties. Uit deze inventarisatie blijkt dat de informatie over de Zeeuwse spoedlocaties, die jaarlijks wordt bijgewerkt, goed vindbaar is.Uitgelicht

Zoeken