Zeekraal oogsten zonder vergunning


Bekeuring voor het oogsten van zeekraal zonder vergunning

Op 31 augustus jl. zijn aan de Grevelingendam twee personen beboet voor het oogsten van zeekraal zonder vergunning. Een inspecteur van RUD Zeeland zag twee personen zeekraal oogsten bij de Oosterschelde (Natura2000 gebied). Bij hun auto werden vervolgens honderden ontwortelde zeekraalplanten aangetroffen.


Beide personen bleken niet in het bezit van een vergunning om dit te mogen doen en werden daarom bekeurd. In overleg met de Officier van Justitie zijn alle planten teruggeplaatst.


Vergunning

Om zeegroenten, waaronder zeekraal, te mogen snijden is een vergunning nodig van de provincie Zeeland. Het snijden van een kleine hoeveelheid zeekraal voor eigen gebruik is met vergunning slechts in een bepaalde periode van het jaar op enkele plaatsen toegestaan.


Milieucriminaliteit tegengaan 

RUD Zeeland voert de regie op de ‘groene handhaving’ in Zeeland. Samen met ketenpartners zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap en de politie proberen wij de milieucriminaliteit in natuurgebieden terug te dringen.Uitgelicht

Zoeken