Uitspraak in rechtszaak bedreiging buitengewoon opsporingsambtenarenUitspraak in rechtszaak bedreiging buitengewoon opsporingsambtenaren november 2020


Donderdag 12 november jl. is een rechtszaak geweest tegen een persoon omdat deze persoon medewerkers van RUD Zeeland heeft bedreigd. De medewerkers voerden een controle uit bij de stormvloedkering. De inspecteurs vonden een tas waar zij in keken. De persoon liep vervolgens op de inspecteurs af en werd erg agressief. Er moest assistentie van de politie ingeschakeld worden. Er is een taakstraf opgelegd en immateriële schade moet worden vergoed. Bij het incident was een tweede persoon betrokken. Deze uitspraak volgt nog. Er kan nog in hoger beroep worden gegaan.


De RUD Zeeland is erg blij met deze uitspraak. De medewerkers toezicht en handhaving, die bijvoorbeeld inspecties uitvoeren in natuurgebieden in het kader van de Wet natuurbescherming, krijgen regelmatig te maken met intimidatie, bedreiging of zelfs geweld. Iets wat RUD Zeeland uiteraard niet tolereert en waarvan altijd aangifte gedaan wordt.


Bewust schade toebrengen

Peter Sinke, regisseur groene handhaving: “Met mensen die onbewust de regels overtreden kun je vaak goed in gesprek gaan en aangeven waarom iets niet mag. Maar helaas zijn er ook mensen die bewust de natuur in Zeeland schade toebrengen. Wij doen ons werk om de kwetsbare flora en fauna van Zeeland te beschermen. Zeker nu in de coronacrisis zien we dat veel meer mensen de natuur intrekken, maar ook dat ze een korter lontje hebben dan normaal. In dit jaar hebben we al ongeveer 10 keer te maken gehad met agressief gedrag tegen een medewerker. Deze week nog werd een inspecteur van de RUD in het gezicht gehoest door iemand die zei besmet te zijn met COVID-19. Hij werd aangesproken omdat hij al meerdere malen op een plek aan de Grevelingen was gezien waar hij niet mocht zijn. Er is aangifte gedaan tegen de persoon.”Uitgelicht

Zoeken