Stookalert bij stoken van hout


Stookalert bij stoken van hout


Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat vanaf dit najaar het stoken van hout bij ongunstige weersomstandigheden (windstil weer) en/of een slechte luchtkwaliteit afraden. Door middel van een stookalert roept het RIVM mensen op om dan geen hout te stoken. Dit kan gezondheidsklachten bij mensen in de omgeving voorkomen.


Waarom dit stookalert?

Het stoken van hout in een vuurkorf, kachel of open haard is voor sommige mensen een fijne en gezellige bezigheid. Het heeft echter ook een keerzijde: de rook is ongezond. Bij de verbranding van hout komen namelijk schadelijke stoffen vrij, zoals fijn stof, koolwaterstoffen (PAK’s) benzeen en koolmonoxide. De rook is voor iedereen ongezond, maar vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen. Zij kunnen meer en eerder klachten ontwikkelen door houtrook.


Hoe werkt het stookalert?

Het RIVM heeft dagelijks contact met het KNMI over de weersverwachting. Gegevens over luchtkwaliteit zijn te vinden op luchtmeetnet.nl. Als de weersverwachting ongunstig is of de luchtkwaliteit verslechtert, verstuurt het RIVM een stookalert. Deze stookalerts zijn te vinden op de site van RIVM. Een alert geldt voor 24 uur.


Aanmelden voor stookalert

Iedereen kan zich per mail aanmelden voor het stookalert.

Uitgelicht

Zoeken