PAS

RUD Zeeland informeert bedrijven over Stikstof-uitspraak


Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in procedures tegen het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze uitspraak is van groot belang voor nieuwe initiatieven zoals veehouderij, woningbouwprojecten, infrastructuur en (industriële) bedrijvigheid nabij Natura 2000-gebieden.


Conclusie Raad van State
In de uitspraak van de Raad van State is besloten dat de PAS niet meer gebruikt mag worden als toetsingskader voor nieuwe initiatieven die van invloed zijn op deze Natura2000- gebieden.


Gevolgen voor Zeeuwse bedrijven
Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State ligt vergunningverlening met effecten op de natuur ‘on hold’ (tijdelijk stil).Dit betekent dat dergelijke vergunningaanvragen voor nieuwe initiatieven die nog in procedure zijn, in deze vorm niet meer kunnen worden verleend.


Het ministerie en de provincie Zeeland ontwikkelen daarom nieuwe kaders waaraan deze vergunningaanvragen kunnen worden getoetst. Vandaar nu de tijdelijke stop op vergunningverlening. Bedrijven die een uitgebreide vergunningsprocedure zijn gestart, zijn met een brief geïnformeerd over het aanhouden van de vergunningaanvraag. Vergunningverleners van RUD Zeeland bekijken in onderlinge afstemming met de provincie naar de gevolgen voor lopende procedures. Dit is maatwerk.

Reeds verleende vergunningen zijn in beginsel onherroepelijk en kunnen worden toegepast.

Meer informatie
RUD Zeeland volgt de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het PAS om gevolgen voor de regio in beeld te brengen. Voor toegang tot actuele informatie verwijzen wij naar de site van de provincieen BIJ12, de landelijke website voor PAS-gerelateerde zaken.


Link provincie: https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/productencatalogus/stikstofdepositie-melden


Link Bij12: https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/Uitgelicht

Zoeken