Nieuwsbericht Legionella

Landelijk onderzoek naar legionella in afvalwaterzuiveringsinstallaties


Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft onderzoek gedaan naar de risico’s van legionella bij afvalwaterzuiveringsinstallaties. Aanleiding voor dit landelijke onderzoek waren twee legionella-uitbraken in Son en Boxtel (Brabant) in 2016/2017. Hierbij bleken de afvalwaterzuiveringsinstallaties de bron van de besmetting te zijn. Uit het onderzoek blijkt dat sommige typen afvalwaterzuiveringsinstallaties mogelijk een verhoogde concentratie kunnen geven op legionella en daarmee risico op verspreiding naar de (directe) omgeving.


Lees hier meer over het onderzoek van het RIVM.


Wat is Legionella?

Legionellabacteriën kunnen een vorm van longontsteking veroorzaken (veteranenziekte) als mensen ze inademen. De bacteriën worden verspreid door water te vernevelen zoals bij bubbelbaden, douches, ‘natte’ koeltorens en dergelijke. De legionellabacterie komt in alle wateren (zoals oppervlaktewater, grondwater, drinkwater) voor en groeit het snelst in water met een temperatuur tussen de 25 en 38 graden Celsius.


Situatie in Zeeland

Het onderzoek van het RIVM toont aan dat mogelijke verspreiding van legionella in theorie kan ontstaan vanuit rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) en industriële waterzuiveringsinstallaties (IWZI). Het gaat hierbij alleen om biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties met proceswater met een temperatuur tussen 25 en 38⁰ C waarbij er tevens sprake is van aerosolvorming.


In het onderzoek van het RIVM in Zeeland zijn er 3 rioolwaterzuiveringsinstallaties en 8 afvalwaterzuiveringsinstallaties die voldoen aan deze criteria. Op basis van een risicoprofiel zijn in opdracht van het RIVM één RWZI en vier IWZI’s van bedrijven bemonsterd en geanalyseerd op legionella.


Bij één van de IWZI’s is een verhoogde concentratie legionella aangetoond. Op basis van de omstandigheden op dat moment is het niet de verwachting dat de aangetroffen concentratie legionella tot besmetting van mensen buiten het terrein heeft kunnen leiden. Bij de GGD Zeeland zijn ook geen besmettingsgevallen bekend die hieraan gerelateerd kunnen worden. Het bedrijf, de RUD en het RIVM werken samen aan een concrete oplossing waarbij technische maatregelen worden onderzocht en gerealiseerd ter voorkoming van het ontstaan en verspreiding van legionella.


Bij de overige onderzochte locaties is geen sprake van een verhoogd risico op legionella.


Landelijk vervolg onderzoek en regelgeving

Het RIVM gebruikt de resultaten van het landelijke onderzoek om meer inzicht te krijgen in het risico op besmettingen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de omgevingsdiensten onderzoeken samen wat de best beschikbare technieken zijn om het ontstaan en de verspreiding van legionella te voorkomen. Dit kan leiden tot nadere voorschriften voor bepaalde typen afvalwaterzuiveringsinstallaties. RUD Zeeland is hierbij nauw betrokken.
Uitgelicht

Zoeken