Het jachtseizoen is weer in volle gang

Het jachtseizoen is weer in volle gang!

In Nederland mag op verschillende dieren worden gejaagd. Ook mag bestrijding plaatsvinden vanwege veiligheid of schade die door dieren wordt aangericht. Als RUD Zeeland zien we er op toe dat dit op de juiste manier gebeurt. Er gelden verschillende regels voor de jacht. Dit is onder andere afhankelijk van het seizoen, het dier en de schade.

Jacht

Niet iedereen mag jagen. Diegene moet volgens de Wet natuurbescherming bevoegd zijn voor het uitoefenen van de jacht in Nederland. Alleen iemand met een jachtakte of valkeniersakte mag in Nederland jagen. De dieren waarop gejaagd mag worden, zijn:


  • Wilde eend – in de periode van 15 augustus tot en met 31 januari.

  • Houtduif – in de periode van 15 oktober tot en met 31 december (het hele jaar bij schade).

  • Konijn – in de periode van 15 augustus tot en met 31 januari (het hele jaar bij schade).

  • Fazant (haan) – in de periode van 15 oktober tot en met 31 januari.

  • Fazant (hen) – in de periode van 15 oktober tot en met 31 december.

  • Haas – in de periode van 15 oktober tot en met 31 december.


Bovenstaande geldt in de normale situatie. Bij extreem weer kunnen Gedeputeerde Staten van Zeeland de jacht (tijdelijk) sluiten.

Beheer en schadebestrijding

Soms richten dieren schade aan, dat kan bijvoorbeeld zijn door ganzen. Als diersoorten schade aanrichten, kunnen er vrijstellingen en/of ontheffingen onder voorwaarden verleend worden. Hierbij gaat het onder andere om het voorkomen van landbouwschade, schade aan de natuur en de bescherming van de openbare veiligheid en volksgezondheid. Vrijstellingen en/of ontheffingen zijn opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening Zeeland 2018.


Controles op jacht, beheer en schadebestrijding
Onze inspecteurs controleren zowel de jacht als het beheer en schadebestrijding. Dit doen wij in de hele provincie Zeeland. Bij de controles gaan onze inspecteurs na of men zich houdt aan de Wet natuurbescherming of de gestelde voorwaarden die gelden voor de ontheffing en/of vrijstelling. Als iemand zich niet aan de regels houdt, kunnen wij bestuurs- en/of strafrechtelijk optreden.

Uitgelicht

Zoeken