Handhavers geven boete voor visstroperij

Handhavers geven boete voor visstroperij

 

Donderdag 11 juni 2020 hebben opsporingsambtenaren van RUD Zeeland een man op heterdaad betrapt op het in bezit hebben van een hoekwand. De man heeft proces-verbaal gekregen en de hoekwand is in beslag genomen.


De man wilde gaan stropen in het beschermde Natura-2000 gebied De Grevelingen. Een hoekwand is een lange lijn waaraan zijlijntjes met kunstaas zijn bevestigd. In dergelijke lijnen kunnen allerlei dieren verstrikt raken. Visstroperij is schadelijk voor de natuur en beschadigt en verstoort het aquatisch milieu. Ook is dit nadelig voor de beroeps- en sportvisserij.

 

RUD Zeeland voert de regie op de groene handhaving in Zeeland. Samen met ketenpartners zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap en de politie proberen wij de milieucriminaliteit in natuurgebieden terug te dringen.

 

 

Afbeelding 1

Uitgelicht

Zoeken