Grote actie in natuur langs Nederlandse kust


 

7 september 2020

 

Ook zo genoten van het aangename weer dit weekend? Ook de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland was buiten te vinden. Afgelopen weekend was namelijk de landelijke handhavingsdag op de Nederlandse stranden en in de duinen. Veel organisaties gingen tegelijkertijd op controle.

Deze jaarlijkse dag organiseren wij samen met andere omgevingsdiensten, politie, waterschappen, waterbedrijven, gemeenten en terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Tijdens deze actie gingen weer tientallen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) op pad in de vier provincies.

Waarschuwingen maar ook p.v.’s

In totaal waarschuwden de boa’s ongeveer 100 mensen en maakten 20 proces-verbalen op. Het ging bijvoorbeeld om loslopende honden, buiten de paden lopen of het betreden van afgesloten gebieden. RUD Zeeland heeft tijdens deze actie 9 processen verbaal uitgeschreven waaronder crossen in natuurgebieden en betreding van afgesloten gebieden.

``Door te vertellen waarom, krijg je veel begrip``

Gelukkig is een proces-verbaal niet altijd nodig. Een goed gesprek over waarom iets niet mag, helpt vaak. Jaco en Rogier zijn boa’s bij RUD Zeeland. Jaco: “Vaak realiseren mensen zich niet hoe snel ze de natuur verstoren. Door te vertellen waarom, krijg je veel begrip.”

Vooral in de Natura 2000-gebieden zijn bijzondere natuurwaarden aanwezig die beschermd moeten worden. Informatie over deze gebieden is te vinden op de websites van de terreinbeherende organisaties, zoals Staasbosbeheer en Natuurmonumenten, maar ook bij de provinciale landschappen, drinkwaterbedrijven en de waterschappen. In de gebieden zelf is veel bebording aanwezig. Hier lees je naast de informatie over voorkomende plantensoorten, zoogdieren en vogels, ook wat daar wel en niet is toegestaan.

Vaker buiten de paden

Rogier: “We zien de laatste tijd wel dat het door corona drukker is in de natuurgebieden. Mensen zoeken elkaar op, organiseren activiteiten. En dat het liefst buiten, op een rustig plekje in de natuur.” En vaak kan dit ook, maar soms heeft de natuur er last van. “We zien dat mensen steeds vaker buiten de wegen en paden wandelen. Bijvoorbeeld omdat de paden te druk zijn.” Van de 100 waarschuwingen alleen al afgelopen weekend, was dit ruim 70 keer voor buiten de paden wandelen.

Tip                                                                                                      

Zoek de meer rustige plekken op en houd je daarbij aan de regels, zowel ter bescherming van jezelf (corona!) als de natuur (informatieborden).


 

Uitgelicht

Zoeken