Controles opslag consumentenvuurwerk

Controles bedrijven opslag en verkoop consumentenvuurwerk

Zijn bewaarplaatsen, sprinklers en brandmeldinstallaties in orde?

 

In de provincie Zeeland zijn momenteel 26 bedrijven die consumentenvuurwerk mogen opslaan en verkopen. Namens de Zeeuwse gemeenten ziet RUD Zeeland erop toe dat deze opslagplaatsen voldoen aan de strenge eisen voor brandveiligheid in het bedrijf en veiligheid van de omgeving.

 

opslag

In het laatste kwartaal van het jaar vinden voorcontroles plaats. Op dit controlemoment kan er al vuurwerk opgeslagen zijn. Vaak in samenwerking met de Brandweer Zeeland controleert de toezichthouder dan de voorzieningen bij het bedrijf. Daarbij wordt vooral nagegaan of de installaties gekeurd zijn en zich in goede staat bevinden. Ook wordt gecontroleerd of wordt voldaan aan de eisen op het gebied van bouwvoorschriften en brandveiligheid. De bewaarplaatsen waarin het vuurwerk wordt opgeslagen moeten tip top in orde zijn. Dat betekent onder andere dat de muren en deuren gedurende een bepaalde tijd brandwerend moeten zijn. En dat de toegangsdeur van elke bewaarplaats automatisch dicht moet vallen. Ook wordt de werking van de (gekeurde) automatische sprinklerinstallatie gecontroleerd.

 

verkoop

Ook tijdens de verkoopdagen vinden controles plaats. Omdat op basis van het Vuurwerkbesluit op zondag geen vuurwerk verkocht mag worden, vallen dit jaar de verkoopdagen op 28, 30 en 31 december.Elk bedrijf wordt minstens éénmaal gecontroleerd. Voor de ondernemer is dit een drukke periode waardoor vaak onbedoeld regels overtreden worden. De toezichthouder controleert onder andere of de deuren van de vuurwerkbewaarplaatsen niet open staan en of vuurwerk uitsluitend aanwezig is op plaatsen waar dat is toegestaan. Ook moet het vuurwerk in de verkoopruimte binnen het bereik van de sprinklers liggen en zeker niet onder handbereik van de klanten.


 

Uitgelicht

Zoeken