Boetes voor wegnemen eieren en vernielen meeuwennesten

Boetes voor wegnemen eieren en vernielen meeuwennesten


Zondag 17 mei jl. hebben inspecteurs van RUD Zeeland drie mannen op heterdaad betrapt bij het wegnemen van eieren en vernielen van meeuwennesten. Het ging om nesten van de zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw. Beide soorten zijn Europees beschermd. De opsporingsambtenaar van de RUD stelde samen met de politie een onderzoek in. Er werden zo’n 25 eieren aangetroffen, goed voor naar schatting 8 nesten. Het wegnemen of beschadigen van eieren en nesten is een vorm van stroperij. Stroperij is het illegaal ingrijpen in populaties en is een misdrijf waar hoge boetes op staan.


De drie mannen hebben proces-verbaal gekregen.


RUD Zeeland voert de regie op de groene handhaving in Zeeland. Samen met de ketenpartners zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap en de politie proberen zij gezamenlijk de milieucriminaliteit in natuurgebieden terug te dringen. In het broedseizoen is er bij alle partijen extra aandacht voor het beschermen van kwetsbare soorten.


Uitgelicht

Zoeken