Boete voor stropen in de Grevelingen

Beete voor stropen in de Grevelingen

Woensdagavond 25 juni jl. hebben opsporingsambtenaren van RUD Zeeland een persoon op heterdaad betrapt op stropen met niet toegestaan vistuig in het beschermde Natura 2000-gebied De Grevelingen. De inspecteurs hebben proces-verbaal opgemaakt en de vistuigen zijn in beslag genomen.


 

De vistuigen waren gemaakt van metalen gaas en hadden inzwemopeningen voor vis en/of schaaldieren. Om waterdieren in de vistuigen te lokken was er kippenvlees in bevestigd. De vistuigen voldeden niet aan de regels die gesteld zijn in het Reglement voor de binnenvisserij 1985. Ook was de persoon niet in het bezit van een vergunning om met dergelijke beroepsvistuigen in De Grevelingen te mogen vissen.


 

Visstroperij is schadelijk voor de natuur en beschadigt en verstoort het aquatisch milieu. Ook is dit nadelig voor de beroeps- en sportvisserij. 


 

RUD Zeeland voert de regie op de groene handhaving in Zeeland. Samen met ketenpartners zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap en de politie proberen wij de milieucriminaliteit in natuurgebieden terug te dringen.

 

 

Afbeelding 1

Uitgelicht

Zoeken