Milieumeldpunt RUD Zeeland

Hebt u een klacht over geur-, geluid- of stofoverlast veroorzaakt door een bedrijf?
Wilt u
melding maken van lucht-, water- of bodemverontreiniging in uw omgeving?
Wilt u een misstand melden, zoals het dumpen of verbranden van afval, illegale ontgrondingen of bodemsanering of illegale kap van bomen?

Neem dan contact op met het Milieumeldpunt van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland).
Het indienen van een milieuklacht of melding kan op drie manieren.

 

1. Via de milieuklachtenlijn (0118) 41 23 23

De milieuklachtenlijn is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar. Uw klacht wordt opgenomen en, indien noodzakelijk en mogelijk, direct afgehandeld. Afhankelijk van de aard van de klacht vindt de afhandeling plaats in samenwerking met gemeenten, Provincie, waterschap of een andere instantie.

2. Via e-mail milieumeldpunt@rud-zeeland.nl

Vermeld in uw mail de aard van de klacht, de locatie, datum, tijdstip en uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. De afhandeling van uw klacht of melding vindt plaats tijdens kantooruren. Er wordt gestreefd naar een afhandelingstermijn van maximaal vijf werkdagen.

3. Via een digitaal formulier milieuklachten

Is de overlast die u ervaart niet van acute aard? Dan kunt u uw klacht ook digitaal melden. Uw melding wordt vervolgens afgehandeld binnen kantoortijd.

 

Afhandeling

Indien nodig voor de afhandeling, nemen we  telefonisch contact met u op. Samen met u wordt dan de mogelijke oorzaak van uw klacht opgespoord. In het geval dat geconstateerd wordt dat een bedrijf de vergunningsvoorschriften overtreedt, kan handhavend worden opgetreden. Houdt u er rekening mee dat het   niet altijd mogelijk is om de overlast (direct) weg te nemen.

 

Niet voor het Milieumeldpunt

Klachten of meldingen over de volgende zaken kunt u  melden bij uw gemeente:

·         Overlast van hondenpoep;

·         Gedumpte vuilniszakken binnen de bebouwde kom;

·         Zwerfvuil binnen de bebouwde kom;

·         Plaagdieren of ongedierte;

·         (achterstallig) groenonderhoud;

·         Verkeersoverlast;

·         Het (niet) legen van afvalcontainer of openbare prullenbak;

·         Geluidsoverlast van knalapparaten.

 

Sommige gemeenten maken gebruik van een smartphone app. Met deze app kunt u genoemde problemen op een eenvoudige manier melden. Kijk voor meer informatie op de website van uw gemeente.

 

Burenoverlast

Bij burenoverlast, zoals geluidsoverlast, overlegt u eerst met de buren zelf. Levert een gesprek met uw buren niets op, dan schakelt u buurtbemiddeling in. Indien nodig roept u de hulp van derden in. Dit kan de politie zijn via 0900-8844 of indien van toepassing de woonstichting.


     

 

Uitgelicht

Zoeken