Milieumeldpunt RUD Zeeland

Heeft u overlast van een bedrijf in uw omgeving? Dan kunt u terecht bij ons milieumeldpunt. U kunt ook contact met ons opnemen wanneer u een situatie tegenkomt die slecht is voor het milieu.  

 

U kunt contact opnemen met het milieumeldpunt:

 • als u last heeft van geur-, geluid- of stof, veroorzaakt door een bedrijf;
 • als u denkt dat de lucht, het water of de bodem in uw omgeving verontreinigd is;
 • als u ziet of denkt dat er iets mis is op milieugebied. Bijvoorbeeld gedumpt afval buiten de bebouwde kom, het verbranden van afval, illegale bomenkap of een bodemsanering zonder vergunning.  

U kunt een melding doen of een klacht indienen op de volgende drie manieren:

 

1. Bellen: 0118-41 23 23

U kunt de milieuklachtenlijn altijd bellen, 7 dagen per week, 24 uur per dag.

Uw klacht wordt geregistreerd. Wij proberen de klacht zo snel mogelijk af te handelen. Bij de afhandeling van sommige klachten werken wij samen met de gemeente, provincie, waterschap of een andere instantie.

 

2. E-mailen: milieumeldpunt@rud-zeeland.nl

Omschrijf in uw mail:

 • wat uw klacht is,
 • waar het is (locatie),
 • de datum en het tijdstip.
 • uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.
  Wij handelen uw klacht of melding af tijdens kantooruren, maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur. Wij proberen uw klacht binnen maximaal vijf werkdagen af te handelen.  

3. Website: digitaal formulier milieuklachten

U kunt u uw klacht ook via onze website melden. Wij handelen uw klacht of melding af tijdens kantooruren, maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur. Wij proberen uw klacht binnen maximaal vijf werkdagen af te handelen..

 

Afhandeling van uw klacht of melding

Als het nodig is voor de afhandeling van uw klacht of melding, bellen wij u. Wij sporen dan samen met u de mogelijke oorzaak van uw klacht op. Als wij constateren dat een bedrijf de vergunningsvoorschriften overtreedt, kunnen wij handhaven. Dit gebeurt met een waarschuwing of boete. Het is niet altijd mogelijk om de overlast (direct) weg te nemen. Houdt u daar rekening mee. 

 

Niet voor ons Milieumeldpunt

Klachten of meldingen over de volgende zaken kunt u melden bij uw gemeente:

 • geluidsoverlast van knalapparaten
 • overlast van hondenpoep
 • gedumpte vuilniszakken binnen de bebouwde kom
 • zwerfvuil binnen de bebouwde kom
 • plaagdieren of ongedierte
 • (achterstallig) groenonderhoud
 • verkeersoverlast
 • het (niet) legen van afvalcontainer of openbare prullenbak

 

Sommige gemeenten maken gebruik van een smartphone app. Met deze app kunt u genoemde problemen op een eenvoudige manier melden. Kijk voor meer informatie op de website van uw gemeente.

 

Burenoverlast

Bij burenoverlast, zoals geluidsoverlast, overlegt u eerst met de buren zelf. Levert een gesprek met uw buren niets op, dan schakelt u buurtbemiddeling in. U kunt ook hulp inroepen van de politie via 0900-8844 of indien van toepassing de woonstichting.


 1.  

 

 

 

Uitgelicht

Zoeken